Speaker Listing 1

Maksym Khokhlov
Iryna Sviridova
Oleksandr Zelnichenko
Leonid Lobanov
Roman Selin
Maksym IURZHENKO
Serhiy Schwab
Illia Klochkov
Ganna Polishko
Igor KRIVTSUN
Head of International Committee